BMW GOLF CUP INTERNATIONAL 2019 –
Eesti finaali kvalifikatsioonivõistlused. 
Võistlusjuhend.


Korraldaja:  Exit Golf

Koht:            Estonian Golf & Country Club, Sea Course

Aeg:             Qualifier 1 – kolmapäev, 19. juuni 2019 järjestikune start alates 13.00

                     Qualifier 2 – kolmapäev, 26. juuni 2019 järjestikune start alates 13.00

                     Qualifier 3 – pühapäev, 07. juuli 2019 järjestikune start alates 12.00

                     Qualifier 4 – pühapäev, 14. juuli 2019 järjestikune start alates 12.00


Mänguvorm

Individuaalne võistlus, Stableford (punktimäng) vastavalt reeglile 21.1, 18 rada.

 

Registreerumine

BMW Golf Cup International 2019 Eesti finaalvõistluste kvalifikatsioonidesse registreerimine avatakse 2 nädalat enne konkreetse võistluse toimumist ja registreerimine suletakse 2 päeva enne võistluse algust kell 18.00. Registreerimine loetakse kinnitatuks peale osalustasu tasumist. Igal kvalifikatsioonil on ootelist ning tähtajaks osalustasu mittetasunud ajaliselt varem registreerinud mängijad asendatakse ootelistis olevate mängijatega. Igas võistluskategoorias garanteeritakse igal kvalifikatsioonivõistlusel 20 kohta.

 

Stardiajad avaldatakse iga kvalifikatsioonivõistluse eel vastavale võistlusele eelneval päeval kell 12.00  www.egcc.ee ning saadetakse võistlejatele e-posti teel.

 

Reeglid

BMW Golf Cup International kvalifikatsioonivõistlus toimub vastavalt R&A Rules Ltd poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, komitee poolt loodud täiendavatele kohalikele reeglitele ning BMW Golf Cup International reeglitele.

Autode kasutamine on lubatud ainult võistluskomitee nõusolekul.

Caddie kasutamine on lubatud, aga caddie peab olema enne võistlust registreeritud.

Korraldajal on õigus hooaja kestel juhendit täpsustada ning täiendada.

 

Kategooriad

BMW Golf Cup International kvalifikatsioonivõistlused toimuvad sarnaselt Eesti finaalvõistlusele kolmes (3) kategoorias:

  • A – Mehed HCP 0 – 12,9 (valged tiid)

  • B – Mehed HCP 13 – 28 (kollased tiid)

  • C – Naised HCP 0 – 28  (punased tiid)

 

Osavõtutasu

BMW Golf Cup International kvalifikatsiooni ühe osavõistluse osavõtutasu on 69 eurot. Osavõtutasu sisaldab võistlustasu, harjutuspalle, golfikäru ja võistlusjärgset toitlustust. Osavõtutasu saab tasuda sularahas EGCC caddiemasterile või ülekandega Exit Golf OÜ arveldusarvele EE022200221054018539. Osalustasu peab olema tasutud registreerimise sulgemise ajaks ning ühtlasi kinnitab osalustasu laekumine võistleja registreeringu. Osalustasu ei kuulu tagastamisele, kui mängija loobub osalemisest peale stardinimekirjade avaldamist.

 

Osavõtjad

BMW Golf Cup International kvalifikatsioonivõistlusest võivad osa võtta mängijad, kes:

  • on amatöörid ja kuuluvad Eesti Golfi Liidus registreeritud golfiklubisse

  • omavad võistluspäeval kehtivat HCP’d maksimaalselt 28 ja esitavad vajadusel osavõtupäeval kehtiva HCP kaardi 

  • on võistluse toimumise päeval vähemalt 21-aastased

Mängija võib osaleda mitmel BMW Golf Cup International kvalifikatsioonivõistlusel.

Kui mängija loobub osalemisest mõjuva põhjuseta peale stardinimekirjade avaldamist, siis jätab korraldaja endale õiguse antud mängijat järgmistel kvalifikatsiooni võistlustel starti mitte lubada. 

 

Võitjate selgitamine 

BMW Golf Cup International kvalifikatsiooni võitjaks osutub mängija, kes saavutab omas klassis parima punktitulemuse 18 raja läbimisel.

  1. Kui üks või enam võistlejaid saavutavad võrdse arvu punkte, eelistatakse mängijat, kes on saanud parima punktitulemuse vastavalt viimaste 9, 6, 3, 2, 1 radade läbimisel.

  2. Kui tulemus on endiselt võrdne eelistatakse madalama HCP’ga mängijat.

  3. Kui auhinnalise koha jagamisel on tulemus endiselt võrdne, otsustatakse võitja loosimise teel.

 

Auhinnad

BMW Golf Cup International Eesti kvalifikatsioonivõistlustel autasustatakse iga kategooria kahte paremat.
 

Finaalvõistlusele kvalifitseerumine

BMW Golf Cup International Eesti finaalvõistlusel osalejate arv on maksimaalselt 104 mängijat ning igalt kvalifikatsioonivõistluselt pääseb finaali 21 mängijat:

A – Mehed HCP 0-12,9 – 6 parimat

B – Mehed HCP 13-28 – 10 parimat

C – Naised HCP 0-28 – 5 parimat

Finaalvõistlusele kvalifitseerub mängija, kelle HCP konkreetse võistluse toimumise päeval on maksimaalselt 28.

Võistleja loetakase kvalifitseerunuks ajaliselt esimesena toimunud kvalifikatsioonivõistlusel. Kui sama võistleja kvalifitseerub mitmel kvalifikatsioonivõistlusel, siis igal järgmisel kvalifikatsioonivõistlusel loetakse kvalifitseerunuks paremuselt järgmine mängija.

Juhul kui võistleja loobub oma finaalikohast kahe (2) nädala jooksul peale vastava kvalifikatsioonivõistluse lõppu, jagatakse vabanenud kohad kvalifikatsioonivõistluste tulemuste põhjal paremuselt järgmistele võistlejatele.

Juhul kui võistleja loobub oma finaalikohast hiljem kui kaks (2) nädalat peale vastava kvalifikatsioonivõistluse lõppu, jätab finaalvõistluse korraldaja endale õiguse otsustada vabade kohtade mängijate osas.

Lõpliku valiku osas jätab korralduskomitee endale otsustamise ainuõiguse, mis jõustub koheselt, ega kuulu edasisele vaidlustamisele. 

BMW Golf Cup International Eesti finaalvõistlusele kvalifitseerujatele saadetakse Inchcape Motors Estonia OÜ poolt ametlik kutse. 

 

Kohtunikud: Lembit Dalberg, Ramil Pärdi
Võistluskomitee: Andres Soo, Helmi Sakala, kohtunik
Võistluste direktor: Andres Soo