Skip to content

Kvalifikatsioonijuhend

BMW GOLF CUP 2023
Eesti finaali kvalifikatsioonivõistlused. 
Võistlusjuhend.

Korraldaja: Next Golf

1. Aeg ja koht:  

Qualifier 1 – 10.juuni 2023 Pärnu Bay Golf Links
Qualifier 2 – 18.juuni 2023 Pärnu Bay Golf Links
Qualifier 3 – 9.juuli 2023 Pärnu Bay Golf Links
Qualifier 4 – 16.juuli 2023 Pärnu Bay Golf Links


2. Mänguvorm

Individuaalne võistlus, Stableford (punktimäng) vastavalt reeglile 21.1, 18 rada.

3. Registreerumine

BMW Golf Cup 2023 Eesti finaalvõistluste kvalifikatsioonidesse registreerimine avatakse 2 nädalat enne konkreetse võistluse toimumist ja
registreerimine suletakse 2 päeva enne võistluse algust kell 12.00. Registreerimine loetakse kinnitatuks peale osalustasu tasumist. Igal
kvalifikatsioonil on ootelist ning tähtajaks osalustasu mittetasunud ajaliselt varem registreerinud mängijad asendatakse ootelistis olevate
mängijatega. Igas võistluskategoorias garanteeritakse igal kvalifikatsioonivõistlusel 20 kohta. Stardiajad avaldatakse iga
kvalifikatsioonivõistluse eel vastavale võistlusele eelneval päeval kell 12.00 sama golfiklubi kodulehel ning saadetakse võistlejatele e-posti
teel.

4. Reeglid

4.1 BMW Golf Cup kvalifikatsioonivõistlus toimub vastavalt R&A Rules Ltd poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, komitee poolt loodud täiendavatele kohalikele reeglitele ning BMW Golf Cup reeglitele.
4.2 Autode kasutamine on lubatud ainult võistluskomitee nõusolekul.
4.3 Caddie kasutamine on lubatud, aga caddie peab olema enne võistlust registreeritud.
4.4 Korraldajal on õigus hooaja kestel juhendit täpsustada ning täiendada.

5. Kategooriad

5. 1 BMW Golf Cup kvalifikatsioonivõistlused toimuvad sarnaselt Eesti finaalvõistlusele kolmes (3) kategoorias:

  • A – Mehed HCP 0 – 12,4 (valged tiid)
  • B – Mehed HCP 12,5 – 28,4 (kollased tiid)
  • C – Naised HCP 0 – 28,4 (punased tiid)

6. Osavõtutasu

6.1 BMW Golf Cup kvalifikatsiooni ühe osavõistluse osavõtutasu on 95 eurot.
6.1.1 Osavõtutasu sisaldab võistlustasu (sh GF mänguõiguseta võistlejatel), harjutuspalle, golfikäru ja võistlusjärgset toitlustust.
6.2 Osavõtutasu saab tasuda vastava klubi caddiemasterile või ülekandega Next Golf OÜ arveldusarvele EE022200221054018539.
6.3 Osalustasu peab olema tasutud registreerimise sulgemise ajaks ning ühtlasi kinnitab osalustasu laekumine võistleja registreeringu.
6.4 Osalustasu ei kuulu tagastamisele, kui mängija loobub osalemisest peale stardinimekirjade avaldamist.

7. Osavõtjad

7.1 BMW Golf Cup kvalifikatsioonivõistlusest võivad osa võtta mängijad, kes:

  • on amatöörid ja kuuluvad Eesti Golfi Liidus registreeritud golfiklubisse
  • omavad võistluspäeval kehtivat HCP’d maksimaalselt 28,4 ja esitavad vajadusel osavõtupäeval kehtiva HCP kaardi 
  • on võistluse toimumise päeval vähemalt 21-aastased

7.2 Mängija võib osaleda mitmel BMW Golf Cup kvalifikatsioonivõistlusel.

7.3 Kui mängija loobub osalemisest mõjuva põhjuseta peale stardinimekirjade avaldamist, siis jätab korraldaja endale õiguse antud mängijat järgmistel kvalifikatsiooni võistlustel starti mitte lubada. 

8. Võitjate selgitamine 

8.1 BMW Golf Cup kvalifikatsiooni võitjaks osutub mängija, kes saavutab omas klassis parima punktitulemuse 18 raja läbimisel.
8.1.1 Kui üks või enam võistlejaid saavutavad võrdse arvu punkte, eelistatakse mängijat, kes on saanud parima punktitulemuse vastavalt viimaste 9, 6, 3, 2, 1 radade läbimisel.
8.1.2 Kui tulemus on endiselt võrdne, eelistatakse madalama HCP’ga mängijat.
8.1.3 Kui auhinnalise koha jagamisel on tulemus endiselt võrdne, otsustatakse võitja loosimise teel.

Auhinnad

BMW Golf Cup Eesti kvalifikatsioonivõistlustel autasustatakse iga kategooria kahte paremat.
 

Finaalvõistlusele kvalifitseerumine

BMW Golf Cup Eesti finaalvõistlusel osalejate arv on maksimaalselt 108 mängijat ning igalt kvalifikatsioonivõistluselt pääseb finaali 20 mängijat:

A – Mehed HCP 0-12,4 – 6 parimat
B – Mehed HCP 12,5-28,4 – 8 parimat
C – Naised HCP 0-28,4 – 6 parimat


Finaalvõistlusele kvalifitseerub mängija, kelle HCP konkreetse võistluse toimumise päeval on maksimaalselt 28,4.

Võistleja loetakase kvalifitseerunuks ajaliselt esimesena toimunud kvalifikatsioonivõistlusel. Kui sama võistleja kvalifitseerub mitmel kvalifikatsioonivõistlusel, siis igal järgmisel kvalifikatsioonivõistlusel loetakse kvalifitseerunuks paremuselt järgmine mängija.

Juhul kui võistleja loobub oma finaalikohast kahe (2) nädala jooksul peale vastava kvalifikatsioonivõistluse lõppu, jagatakse vabanenud kohad kvalifikatsioonivõistluste tulemuste põhjal paremuselt järgmistele võistlejatele.

Juhul kui võistleja loobub oma finaalikohast hiljem kui kaks (2) nädalat peale vastava kvalifikatsioonivõistluse lõppu, jätab finaalvõistluse korraldaja endale õiguse otsustada vabade kohtade mängijate osas.

Lõpliku valiku osas jätab korralduskomitee endale otsustamise ainuõiguse, mis jõustub koheselt, ega kuulu edasisele vaidlustamisele. 

BMW Golf Cup Eesti finaalvõistlusele kvalifitseerujatele saadetakse Inchcape Motors Estonia OÜ poolt ametlik kutse. 

Kohtunik: Sander Vallaots, Ramil Pärdi
Võistluskomitee: võistluste direktor, võistluste kohtunik, golfiklubi esindaja
Võistluste direktor: Andres Soo