Skip to content

Kvalifikatsioonijuhend

BMW GOLF CUP 2024
Eesti finaali kvalifikatsioonivõistlused. 
Võistlusjuhend.

Korraldaja: Next Golf

Aeg ja koht:  

Qualifier 1 – 11. mai 2024 Saaremaa Golf & Country Club
Qualifier 2 – 19. mai 2024 Pärnu Bay Golf Links
Qualifier 3 – 29. mai 2024 Estonian Golf & Country Club, Sea Course
Qualifier 4 – 16. juuni 2024 Pärnu Bay Golf Links
Qualifier 5 – 29. juuni 2024 Saaremaa Golf & Country Club

*Kvalifikatsioonide stardid alates 10:00.

Mänguvorm

Individuaalne võistlus, Stableford (punktimäng) vastavalt reeglile 21.1, 18 rada.

Registreerumine

BMW Golf Cup 2024 Eesti finaalvõistluste kvalifikatsioonidesse registreerimine avatakse 2 nädalat enne konkreetse võistluse toimumist ja registreerimine suletakse 2 päeva enne võistluse algust kell 12.00. Registreerimine loetakse kinnitatuks peale osalustasu tasumist ning kuni osalustasu laekumiseni on mängija ootelistis. Igal kvalifikatsioonil on ootelist ning tähtajaks osalustasu mittetasunud ajaliselt varem registreerinud mängijad asendatakse ootelistis olevate mängijatega. Igas võistluskategoorias garanteeritakse igal kvalifikatsioonivõistlusel 20 kohta. Stardiajad avaldatakse vastavale kvalifikatsioonile eelneval päeval kell 12.00 sama golfiklubi kodulehel ning saadetakse võistlejatele e-posti teel.

Reeglid

BMW Golf Cup kvalifikatsioonivõistlus toimub vastavalt R&A Rules Ltd poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, komitee poolt loodud täiendavatele kohalikele reeglitele ning BMW Golf Cup reeglitele.

• Autode kasutamine on lubatud ainult võistluskomitee nõusolekul.
• Caddie kasutamine on lubatud, aga caddie peab olema enne võistlust registreeritud.
• Korraldajal on õigus hooaja kestel juhendit täpsustada ning täiendada.

Kategooriad

BMW Golf Cup International kvalifikatsioonivõistluseld toimuvad sarnaselt Eesti finaalvõistlusele kolmes (3) kategoorias:

A – Mehed HCP 0 – 12,4 (valged tiid)
B – Mehed HCP 12,5 – 28,4 (kollased tiid)
C – Naised HCP 0 – 28,4 (punased tiid)

Osavõtutasu

BMW Golf Cup kvalifikatsioonivõistluste osalustasud on:

Saaremaa Golf & Country Club – 79€
Pärnu Bay Golf Links – 89€
Estonian Golf & Country Club – 99€

Osavõtutasu sisaldab võistlustasu (sh.GF), harjutuspalle, golfikäru. Osavõtutasu saab tasuda registreerimisel läbi makselingi või pangaülekandega Next Golf OÜ arveldusarvele EE022200221054018539. Osalustasu peab olema tasutud registreerimise sulgemise ajaks ning ühtlasi kinnitab osalustasu laekumine võistleja registreeringu. Osalustasu ei kuulu tagastamisele, kui mängija loobub osalemisest peale stardinimekirjade avaldamist.

Osavõtjad

BMW Golf Cup kvalifikatsioonivõistlusest võivad osa võtta mängijad, kes:

• on amatöörid ja kuuluvad Eesti Golfi Liidu liikmesklubisse;
• omavad võistluspäeval kehtivat HCP’d maksimaalselt 28,4 ja esitavad vajadusel osavõtupäeval kehtiva HCP kaardi;
• on võistluse toimumise päeval vähemalt 21-aastased.

Mängija võib osaleda mitmel BMW Golf Cup kvalifikatsioonivõistlusel. Kui mängija loobub osalemisest mõjuva põhjuseta peale stardinimekirjade avaldamist, siis jätab korraldaja endale õiguse antud mängijat järgmistel kvalifikatsioonidel starti mitte lubada.

Võitjate selgitamine 

BMW Golf Cup kvalifikatsiooni võitjaks osutub mängija, kes saavutab omas klassis parima punktitulemuse 18 raja läbimisel.

• Kui üks või enam võistlejaid saavutavad võrdse arvu punkte, eelistatakse mängijat, kes on saanud parima punktitulemuse vastavalt viimaste 9, 6, 3, 2, 1 radade läbimisel.
• Kui tulemus on endiselt võrdne eelistatakse madalama HCP’ga mängijat.
• Kui auhinnalise koha jagamisel on tulemus endiselt võrdne, otsustatakse võitja loosimise teel.

Auhinnad

BMW Golf Cup Eesti kvalifikatsioonivõistlustel autasustatakse iga kategooria kahte paremat.

Finaalvõistlusele kvalifitseerumine

BMW Golf Cup Eesti finaalvõistlusel osalejate arv on maksimaalselt 108 mängijat ning igast kvalifikatsioonist pääseb finaali 18 mängijat:

A – Mehed HCP 0-12,4 – 6 parimat
B – Mehed HCP 12,5-28,4 – 7 parimat
C – Naised HCP 0-28,4 – 5 parimat

Finaalvõistlusele kvalifitseerub mängija, kelle HCP konkreetse võistluse toimumise päeval on maksimaalselt 28,4.

Võistleja loetakase kvalifitseerunuks ajaliselt esimesena toimunud kvalifikatsioonivõistlusel. Kui sama võistleja kvalifitseerub mitmel võistlusel, siis igal järgmisel kvalifikatsioonivõistlusel loetakse kvalifitseerunuks paremuselt järgmine mängija  Juhul kui võistleja loobub oma finaalikohast kahe (2) nädala jooksul peale vastava kvalifikatsioonivõistluse lõppu, jagatakse vabanenud kohad kvalifiktasioonivõistluste tulemuste põhjal paremuselt järgmistele võistlejatele. Juhul kui võistleja loobub oma finaalikohast hiljem kui kaks (2) nädalat peale vastava kvalifikatsioonivõistluse lõppu, jätab finaalvõistluse korraldaja endale õiguse otsustada vabade kohtade mängijate osas. Lõpliku valiku osas jätab korralduskomitee endale otsustamise ainuõiguse, mis jõustub koheselt, ega kuulu edasisele vaidlustamisele.

BMW Golf Cup Eesti finaalvõistlusele kvalifitseerujatele saadetakse Inchcape Motors Estonia OÜ poolt ametlik kutse.

Kohtunikud: Sander Vallaots, Ramil Pärdi
Võistluskomitee: võistluste direktor, võistluste kohtunikud
Võistluste direktor: Andres Soo